top of page
ONE-MILE WEAR

​One-mile wear concept đã được tụi mình giới thiệu trong issue 2 của project "The Stay-At-Home Era" vào tháng 6, 2021. Lần này ở thời kì phục hồi, tụi mình sẽ nói chi tiết hơn về one-mile wear thông qua từng issue. 

one-mile wear-01 2.PNG
one-mile wear-08.PNG
one-mile wear-02 2.PNG
one-mile wear-06.PNG
one-mile wear-07.PNG
one-mile wear-03.PNG
one-mile wear-04.PNG
one-mile wear-05.PNG
shirts and other tops-01.png
shirts and other tops-08.png
shirts and other tops-02.png
shirts and other tops-06.png
shirts and other tops-07.png
shirts and other tops-03.png
shirts and other tops-04.png
bottom of page