top of page

Friend of Dontbnormal

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Mua sản phẩm

   Nhận 1 điểm cho mỗi 1 ₫ chi tiêu

  • Đăng ký thành viên

   Nhận 100 điểm

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • Sử dụng điểm tích luỹ

   20 Điểm = Chiết khấu 1 ₫

bottom of page