top of page
SERENITY 2022

Như một bản năng, chúng mình tìm về sự bình lặng sau những thay đổi đột ngột trong năm vừa qua. Ở "Serenity", dontbnormal đã chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, dễ chịu thông qua hình ảnh những mảnh quần áo cơ bản trên đường phố Sài Gòn quen thuộc.

IMG_7124.jpg
IMG_7312.jpg
IMG_7340.jpg
IMG_7123.jpg
IMG_7313.jpg
IMG_7305 2.jpg
FullSizeRender.jpg
IMG_7310.jpg
IMG_7307 2.jpg
IMG_7308_edited.jpg
IMG_7131.jpg
IMG_7300.jpg
IMG_7121.jpg
IMG_7286.jpg
IMG_7278.jpg
IMG_7277.jpg
IMG_7279.jpg
IMG_7293.jpg
IMG_7289.jpg
IMG_7283.jpg
IMG_7285.jpg
IMG_7275.jpg
IMG_7269.jpg
IMG_7272.jpg
IMG_7270.jpg
IMG_7274.jpg

​PHOTO CREDITS: VIKO KIDDO, TAM VU

MODELS: NHUNG LE, MEU DEN

bottom of page